Projekt: komunikacja korporacyjna

Klient: Skanska Polska

W ramach wypracowanej strategii zadaniem Questia było pozycjonowanie Skanska, jako wiodącego zielonego dewelopera biurowego, oraz lidera w innowacyjnych rozwiązaniach biurowych. Questia zajęła się opracowywaniem i dystrybucją targetowanych materiałów prasowych skierowanych do mediów lokalnych, biznesowych i branżowych zawierających aktualne informacje na temat planów firmy, jej strategii, oceny rynku powierzchni biurowych oraz postępów inwestycji. Te działania, wraz ze skutecznym pozycjonowaniem prezesa zarządu oraz ekspertów firmy, pozwoliły stworzyć platformę skutecznego prezentowania kluczowych komunikatów skierowanych do różnych grup docelowych, m.in. najemców, konsultantów na rynku nieruchomości, lokalnych władz, a także pracowników przykładających wagę do swojego środowiska pracy. Efektem programu był stały wzrost liczby publikacji na temat Sanska w mediach – od ok 350 artykułów i wzmianek w pierwszym półroczu kampanii do blisko 1000 w sześciomiesięcznym okresie po trzech latach prowadzonych działań. Liczba zapytań z mediów dotyczących Skanska wzrosła w tym czasie trzykrotnie. Firma uzyskała też prestiżowe nagrody branżowe m.in. Eurobuild, CEEQA i CEE Retail Award.

Wyniki

 • Green Corner wynajęty w 95% przed ukończeniem budowy i sprzedany do funduszu RREEF
 • Green Towers wynajęty w 100% i sprzedany PZU przed ukończeniem budowy
 • Atrium 1 wynajęty w 97% i sprzedany Deka
 • Green Day w pełni wynajęty i sprzedany Investec

Linki

 • Doradztwo strategiczne
 • Relacje z mediami
 • Pozycjonowanie ekspertów
 • Komunikacja B2B
 • Komunikacja B2C
 • Eventy
 • Nagrody