Projekt: komunikacja korporacyjna

Klient: PepsiCo Polska

W połowie marca 2020 roku, na początku pandemii, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom lokalnych społeczności, firma PepsiCo Polska wdrożyła projekt pomocy. Miał on na celu udzielenie realnego wsparcia personelowi medycznemu, lokalnym społecznościom oraz placówkom gastronomicznym, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii.

Dwa miesiące później PepsiCo Polska przeprowadziła drugi etap pomocy, który obejmował wsparcie finansowe i rzeczowe wielu organizacji, m.in. wiodącej fundacji w kraju, dalsze wsparcie personelu medycznego oraz seniorów, a także wsparcie dla sektora gastronomicznego poprzez przekazanie im ok. 1 miliona butelek bezpłatnych napojów. Całkowita wartość pomocy udzielanej przez PepsiCo w Polsce wyniosła około 6 mln zł.

Questia wypracowała strategię komunikacji oraz jej narrację, nawiązała relacje z partnerami oraz zapewniła wdrożenie programu.

Akcja pomocowa spotkała się z szerokim odzewem w mediach. Została ponadto wyróżniona w niezależnym plebiscycie Best in Class europejskiej organizacji Branded Content Marketing Association – BCMA Global Lockdown Content Showcase.

Wyniki

  • Liczba relacji: 40
  • Szacunkowe AVE: 1,14 mln zł
  • Szacunkowy zasięg: 4,5 mln

Linki

  • Doradztwo strategiczne
  • Relacje z mediami
  • Komunikacja wewnętrzna
  • Współpraca z partnerami