Komunikacja korporacyjna

Wizerunek Twojej firmy lub marki należy do najcenniejszych aktywów, jakie posiadasz. Pozwala odróżnić Cię od konkurencji i budować relacje z grupą docelową. To droga do konsekwentnej realizacji celów biznesowych i sukcesu rynkowego. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia ekspertów QUESTIA w zakresie budowy, umacniania i obrony wizerunku.

Pozycjonowanie firm i ekspertów |
Planowanie strategiczne i doradztwo |
Audyty komunikacyjne |
Relacje ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami |
 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) |
Zarządzanie komunikacją w kryzysie |
Zarządzanie komunikacją w sytuacjach trudnych (issue management) |
Budowanie wizerunku pracodawcy (employer branding) |
 Komunikacja wewnętrzna |
Kampanie i programy edukacyjne |
 Współpraca z liderami opinii |
Content marketing |
Relacje z mediami |
Materiały graficzne |
Eventy |