Komunikacja korporacyjna

Dziś konsumenci swoje preferencje opierają nie tylko na podstawie jakości produktów czy usług, ale też kierując się własnym postrzeganiem dostawców określonych dóbr. Dlatego tak ważne dla organizacji jest, aby być stale widocznym w domenie publicznej jako podmiot empatyczny, dbający o potrzeby swoich pracowników, a także podejmujący działania na rzecz konsumentów, a przede wszystkim środowiska.

Bez względu na wszystko, wizerunek Twojej firmy lub marki należy do najcenniejszych aktywów, jakie posiadasz. Pozwala budować Twoją przewagę konkurencyjną, odróżnić Cię od konkurencji oraz budować relacje z grupą docelową. To droga do konsekwentnej realizacji celów biznesowych i sukcesu rynkowego. Istotną rolę w tym procesie odgrywa komunikacja z otoczeniem.

W ramach obsługi oferujemy komunikację zarządczą, czyli na styku zarządu oraz zewnętrznych i wewnętrznych grup odbiorców, komunikację organizacyjną, czyli obejmującą promocję przedsiębiorstwa, komunikację z pracownikami, relacje inwestorskie oraz typowe działania public relations.

Naszym klientom doradzamy, jakie strategiczne działania podejmować, czy to w kontekście klimatu, środowiska, czy też w obszarze relacji pracowniczych, a także w obszarach określających pozycję firmy w oczach rynku i odbiorców.

Sprawdź, jak to robiliśmy dla innych – poznaj wybrane działania w sekcji „Projekty”. Gdy będziesz gotowy/a do rozmowy z nami, czekamy na Twój sygnał – zaprezentujemy Ci wówczas dopasowaną do potrzeb propozycję.

 • POZYCJONOWANIE FIRM I EKSPERTÓW
 • PLANOWANIE STRATEGICZNE I DORADZTWO
 • AUDYTY KOMUNIKACYJNE
 • RELACJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ I INNYMI INTERESARIUSZAMI
 • SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)
 • ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W KRYZYSIE
 • ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W SYTUACJACH TRUDNYCH (ISSUE MANAGEMENT)
 • BUDOWANIE WIZERUNKU PRACODAWCY (EMPLOYER BRANDING)
 • KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA
 • KAMPANIE I PROGRAMY EDUKACYJNE
 • WSPÓŁPRACA Z LIDERAMI OPINII
 • CONTENT MARKETING
 • RELACJE Z MEDIAMI
 • MATERIAŁY GRAFICZNE
 • EVENTY